Sayfaya git : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
 

«Sevinin ve mutluluk emellerine kaptırın kendinizi bakalim! ALLAH (C.C)'a yemin ederim ki, sizden
yana korkum fakirlikten degildir. Tersine dünyanın sizden öncekilere oldugu gibi sizin de önünüze
bolluk yaymasından korkarım geçmis milletler gibi ondan daha yüksek pay almak yarışmasına girişir-
sinizde onları helâk ettigi gibi sizi de helâk eder.»
________________________( Hadis-i Şerif )
)

__________________
_______
"O kâfirlere ki oyunu ve eğlenceyi kendilerine din edindiler, ve dünya hayatı kendilerini aldattı, onlar bu günlerine
_____ kavuşacaklarını unuttukları ve Ayetlerimizi inkâr ettikleri gibi biz de bu gün onları unutacağız." Sûre-i A'raf / 51
 
Dünya (ARAPÇA) - 1 -
Dünya (SOHBET) - 1 -
Dünya (SOHBET) - 2 -
Dünya (SOHBET) - 3 -
Dünya (SOHBET) - 4 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsâ (AlâNebiyyinaveAleyhisselam) KISSASI
 
 
__İmam-ı Gazalî' Hazretlerinin vefatının 900 ncü. Yıldönümü: (18 Aralık 2011) Evvela Paygamber Efendimizin (Aleyhisselâm) Diğer bütün Peygamberler
__(Aleyhimüsselam) Dört büyük Halifemiz ve bütün Sahabei Kiram (RadıyALLAHü anhüm) 4 Mezheb imamımızın , İmam-ı Gazali Hazretlerinin (Kuddise
__Sirruhu) , Evliya ALLAH Dostları olan Meşayihi Kiram Hazeratlarımızın (KaddesALLAHu Esrarahum), Ehli Sünnet Alimlerimizin ve bütün ölmüş Mü'min
__Kardeşilerimizin Ruhu Şeriflerine hediye olması ve dünya sevgisi ile gelen kalplerdeki zulmetlerin ve perdelerin kalkması niyyeti ile ...
 
s