Müctehit kimdir ? Herkes Müctehit olabilir mi ? Müctehitliğin şartları !


Günümüzde ilahiyatçı bazı profesörlerin ve bazı hocaların kendisini Müctehit sanması karşılaşılabilen bir durumdur
Sitemizde yaklaşık 7 aydır Müctehitliğin ağır şartları olduğu ve bizim gibi sıradan insanlar olmadıklarını yayınlamaya
çalıştık... Aşağıdaki dersde de işin tafsilatıyla izahı Cübbeli Ahmet Hoca tarafından güzel bir şekilde yapılmıştır...
Bu ders tam anlamıyla bir hazinedir , mutlaka dinleyelim insanlara dinletelim ve yayalım ki , kendisini Müctehit sanan
bazı şahısların ilmi yeterliliklerinin olmadığını bilmeden ictihat etmeye kalkarak Müslüman kardeşlerimizi kandırmasına
ve Dini Mübini İSLÂM a Mezheblerin ve Müctehitlerin hilafına yeni yeni hükümler koymaya çalışmasına engel olmada bir
payımız olsun...


Dersin sadece ses kaydı İçin (Dersin tamamı) Tıklayınız !!!