NAMAZDAKİ MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ MESELELER


(Bir not: Bir vakit namazın kazaya bırakılmasına, 80 sene Cehennem ateşi ceza olduğu tefsir'de geçmektedir.)
* İmamın arkasında yalnızca sübhake okunur, Hanefi mezhebine göre bundan başkasını okumak tahrimen (harama yakın)
mekruhtur. (Şafii'lerde durum farklıdır.)
* İmam yanılarak ikinci rekatta oturuşu yapmadan kalkarsa uyarılmaz namaz sonunda sehiv secdesi yapar. Eğer cemaat uyarır da oda oturursa namaz bozulur.
* İmam son oturuşta yanılarak beşinci rekata kalkarsa cemaat kalkmaz (burada imam cemaate uyacak) ve imamı ikaz ederler. İmam beşinci rekatın secdesini yapmadıkça geri döner oturur, sehiv secdesi yapar namazı tamamlar. beşinci rekatın secdesini yaparsa herkesin namazı bozulur.
* İmam okurken takılsa cemaatten hatırlatan olmasa. Sonra imam başka Ayet'e başlasa arkadan birisi geçen ayeti okuyarak hatırlatsa, hatırlatanın namazı bozulur.
* Sehiv secdesi yapmayı unutup selam versen, göğsünü kıbleden çevirmeden ve dünya kelamı konuşmadan tekbir getirip sehiv secdesi yapılabilir.
* Kendin duyacağın kadar gülersen namaz, başkası duyacak şekilde gülersen hem namaz hem abdest bozulur.
* Dikkat çok önemli : Bir cemaate Kur'an okumayı bilmeyen birisi imamlık yapsa ve cemaatın içinde Kur'an okumayı bilen bir kişi olsa herkesin namazı bozulur (o cemaatte Kur'an okumayı bilen olmazsa iş değişir). Kur'an okumayı bilmeyenin okumayı bilene imamlık yapması caiz değildir, namaz bozulur. (Bunun için Kur'an okumayı en kısa zamanda öğrenmeye çalışalım.)
* Saftaki nizam şu şekildedir: imamın arkasına evvelâ erkekler, sonra erkek çocuklar, hunsalar, daha sonra kadınlar saf tutarlar. Çocuklar safdaki büyüklerin arasına (ses yapıyorlar diye) serpiştirilmezler.
* Namazda "bir vacip" kasten terk edillirse namazın iadesi,unutarak terk edilirse sehiv secdesi gerekir
* Ayak altında namaz kılmak(milletin gelip geçtiği yerde) tahrimen mekruhtur.
* İmam "niyet ettim ALLAH Rızası için ...... namazının farzını kılmaya(kıldırmaya demese de imamlığı olur)" dese erkek cemaat için imamlığı olur, hanım cemaat için "bana uyan cemaate kıldırmaya" demesi lazımdır. Yoksa hanımların namazları olmaz.
* İftidah tekbiri çok önemlidir,imam "ALLAH'ü EKBER" lafzını tamamen bitirmeden tekbire başlarsan namaz olmaz, geciktirirse de iftidah tekbirinin sevabı gidebilir,hadis şerif'de, "Yedi kat yerler ve yedi kat gökler kağıt olsa ve deryalar mürekkeb olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve bütün melekler katib olsalar ve kıyamete kadar yazsalar, yine imam ile beraber alınan iftidah tekbirinin sevabını yazamazlar" buyurulmuştur.
* "Uydum hazır olan cemaate" şeklinde bir niyet olmaz, namazda niyet ("uydum hazır olan imama" şeklinde) kalpten yapılır. İlmihalde dillede niyet olur geçiyor ancak Sahabe RA kalpten niyyet ederlerdi...(bazen kişi başka şeyi düşünürken ağızdan niyet çıkıyor böyle niyet olmaz) Ayrıca namaz niyetlerde rekat sayılarını söylemeye gerek yoktur(Misal: Niyyet ettim ALLAH rızası için öğlen namazının ilk sunnetini kılmaya)
* İmamın tam arkasındaki kişi imamdan sonra namaz kıldırmaya en ehil kişi olmalıdır. Zira imam bazı durumlarda yerine birini çekip imamlığı ona bırakabilir.
* Cemaat namazında yeni kurulan saf: İmamın tam arkasından/ortadan başlar, sağ ya da soldan başlamaz.
* Saflar sıkı, parmak uçları ve omuzlar aynı hizada olmalıdır. (Bu şekilde kılmak namazın kabulüne delalet eder)
* Gözleri kapalı namaz kılmak mekruhtur, Peygamber Efendimiz(SallALLAHuAleyhiVesellem) gözü kapalı namaz kılan
Sahabeyi, yahudiler bu şekilde namaz kılıyor diye menetmiştir. Ayrıca namazda gözde ibadettedir.
* Secdede topukları birleştirmek BİD'AT'tir.
* Namazda kıyamda/ayakta iken: secde yerine , rükuda: ayaklara, secdede: burnun hizasından aşağı doğru bakılır.
* Teşehhüd oturuşlarında parmaklar bitişik, ellerin uçları tam dizlerin hizasında olacak(sünnettir).Secdede ellerin açıklık hizası, başparmaklar kulak hizasında ve parmaklar kapalı olacak.
* Secdeden kalkarken (özürsüz) elleri yere dayanarak kalkılmaz. (Efendimiz SAV kalkarken ellerini yere dayamazlardı)
* Cami içerisinde musafaha etmek, mecusilerin(ateşe tapanların) ibadetlerinde yaptıkları adetlerdendir.

BAZI BİD'ATLER:
* Bid'atın hasenesi olmaz, bid'atı hasene sonradan uydurulmuş birşeydir ve bunun kaynağı ve delili yoktur.
Efendimiz SAV buyurdular ki :"Her bid'at dalalettir(sapıklıktır), her dalalet ateştedir"
* Secdede topukları birleştirmek bid'attır. (bu da sonradan uydurulmuştur)
* Bazı camiilerdeki sünnet ile farz arasında 3 ihlas bir fatiha okunması bid'attır. Sevabı olmadığı gibi bilakis bid'at
olması hasebiyle Ahirette azar'a sebep olmasından korkulur. Bu da taassub sahibi bazı imam ve müezzinlerin ya
bilmedikleri ya da işin ehli bir hoca efendiye sormadıklarından inatla devam ettirdiği yaygın bir bid'attır.
* Cuma hutbesinde bazı imamların hutbenin sonunda okuduğu "ALLAH'ım İSLAM'a ve müslümanlara yardım et"diye
başlıyan dua da bid'attır. Bu na amin denmez, dendiği taktirde cumanın bütün sevabının gideceğine dair rivayet vardır.
(Cuma hutbesinde arapça yada türkçe hiçbir duaya amin denmez, Efendimizin SAV ismi geçtiğinde dışarıdan sesli salavatda getirilmez. Hutbe namaz sayılır sessiz bir şekilde dinlenir, elbise falanda düzeltilmez.)

Unutmamalı ki her bid'at bir Sunnet'i kaldırmaktadır. Mesela Sunnet ile Farz arasında 3 ihlas 1 Fatiha okumamak sünnettir,bunu okuyan bu Sunneti ortadan kaldırmış olur. Efendimiz SAV bunu yapmamış, bunu sonradan birisi uydurmuş niye ona uyalım. İnsanlar birşeyler uydurmakla değil Efendimize (SAV) tam bir ittiba ile emrolundu.

NAMAZI BOZAN ŞEYLER:
* Bir rükunda 3 kere kaşımak
* Özürsüz öksürüp boğazı temizlemek
* Kendi işitmeden tekbir getirmek
* Kendi işitecek kadar okumamak
* Üç harf "Üff" demek
* İmamdan ileri durmak
* Özürsüz bir saf kadar yürümek
* İki eliyle yakasını düzeltmek(cübbede)
* Secdede iki ayağını yerden kaldırmak
* Göğsünü kıbleden özürsüz çevirmek
* Aynı imama uyan erkek ve kadın arada perde yoksa yada bir kişilik boşluk yoksa erkeğin namazı
_ (Bunlar farzı kendileri kılıyorsa bozulmaz.)
* Kur'an-ı Kerim'i manasını bozacak kadar yanlış okumak
* Namazda sesli esnersen namaz bozulur bozulur.

Dikkat: "ALLAH C.C. kabul eder" gibi cevaplar verenler bilsinlerki , ALLAH'u Teâlâ namazı ve ibadetleri nasıl kabul edeceğini
bildirmiş ve Kur'an-ı Azimüşşan'da namazın dosdoğru kılınmasını emretmiştir. (Beyyine-5)